Regulamin toplisty "TREKING"

  1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
  2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
  3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
  4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
  5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
  6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
  7. Właścicel TOPLISTY ma prawo to skasowania strony bez poinformowania o tej czynności osoby wpisującej swoją stronę.
  8. Tematyką toplisty są piesze wędrówki (nie tylko górskie).
  9. Strony na których nie będą zamieszczone buttony do toplisty będą z niej wykasowywane.
Strona główna toplisty